Odd Turn
apr
30

Mye tyder dessverre på at det ikke blir mer organisert trening i Odds turnforening før sommerferien.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund anbefaler alternative treningsmetoder – som utetrening, egentrening og hjemmetrening/online trening. Trening i hall kan kun gjøres med 4 gymnaster og 1 trener, med 2 meters avstand, dersom kommunen tillater at hallen benyttes. Det er ikke lov å benytte apparater eller å hjelpe gymnaster med øvelser (sikring).

Mye tyder dessverre på at det ikke blir mer organisert trening i Odds turnforening før sommerferien. Skulle situasjonen endre seg så blir du selvsagt informert.


Odd turn © 2015