Odd Turn
aug
30

HØSTSESONG 2023, HUSK PÅMELDING!

HØSTSESONG 2023, HUSK PÅMELDING!

Håper alle har hatt en fin sommerferie 🙂

Vi starter opp med ny sesong tirsdag 29. august.
De som var medlemmer i vårsesongen får nå mulighet til å melde seg på før vi går offentlig ut med informasjon for nye medlemmer til uka slik at dere er sikret plass. Husk at selv om barnet ditt var med i vår må de meldes inn i parti på nytt for hver sesong. Hvis dere allerede er medlem kan dere bruke denne linken: imsapp.nif.no. Logg inn og gå på menyen og velg medlemskap. Helt nederst står det Partier. Der velger du riktig parti og velger betalingsmåte. Det er viktig at dere melder de inn på partiet før turningen starter.
For nye medlemmer som ikke er registrert tidligere bruker man medlemskap.nif.no.

Det blir en endring i partiene i høst. I fjor utvidet vi det eldste partiet til å gjelde fra 12 år da det var svært få mellom 13 og 18 år. Nå er det en god gjeng på 13-18 år, så vi går derfor tilbake til den opprinnelige aldersfordelingen. De som er 12 år fortsetter derfor på det som nå blir 4.-7. kl. Det er denne fordelingen som brukes i konkurranser, og som vi alltid har hatt tidligere. Det var altså et unntak i fjor pga for få turnere i den eldste aldersgruppen. Vi er veldig glad for å at denne gruppen nå har vokst.

TRENINGSTIDER HØSTEN 2023:

4 – 6 år: Tirsdag kl 17 – 18 i aktivitetsrommet Trenere: Henriette, Maren, Thilde, Ninette
1. – 3. kl: Tirsdag kl 18.15. – 19.45. Oppmøte i garderoben. Trenere: Henriette, Maren, Thilde, Ninette, Elisabeth. Hjelpetrenere er Åsne, Pernille og Live.
4.-7. kl. : Onsdag kl 18.30.- 20 i hovedhallen Trenere: Henriette, Maren, Thilde, Elisabeth.
13-18 år: Tirsdag kl. 19.45.-21.15.
Onsdag kl 19.30.- 21.00 Trener er Henriette.
Tilrettelagt parti: Onsdag kl 17.30 – 18.30 i aktivetsrommet.
Trenere: Henriette, Maren, Tuva. Tuva er ny trener i år. Hun har erfaring med barn og unge med funsksjonsvariasjoner gjennom Røde kors og Haraldvigen leirskole. Hun har selv turnet i mange år. Hun er forøvrig søsteren til Maren 🙂

Hvis dere har noen spørsmål eller trenger å kontakte noen vedr trening er det Henriette dere kan kontakte. Tlf nr hennes er 99292853.
Treningene blir fortsatt i Lundehallen.

Årsmøtet har vedtatt at treningsavgiften ikke skal endres, så den blir den samme som i vår, med unntak av 13-18 år som øker litt pga flere treninger.

Vi får en jobb med å flytte medlemmer som skifter parti til riktig undergruppe i Spond, så treningene blir lagt ut i Spond når vi har fått nye medlemslister og flytta de det gjelder til riktig parti/undergruppe her. Vi ber dere derfor om å melde de inn i god tid før treningen starter.

Dørvaktliste blir sendt ut på mail når vi har fått medlemslister.

Noen fra styret vil være tilstede de første gangene og være behjelpelige med å gi informasjon og veiledning hvis noen strever med påmelding e.l.

Vi gleder oss til en ny sesong, og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen 🙂

Si ifra hvis dere har noen spørsmål.

Styret.
________________________

Link til påmelding på parti (for eksisterende medlemmer): imsapp.nif.no.

For nye medlemmer: medlemskap.nif.no.


Odd turn © 2015